Historia Nowego Pokolenia

Wszystko zaczęło się od początku

Crazy Angels

10 września 2018

Powstaje zespół wolontariuszy Crazy Angels.

Crazy Kids w Warszawie

4 kwietnia 2017

Zostaje utworzony oddział Crazy Kids w Warszawie.

Status OPP

6 sierpnia 2015

Stowarzyszenie otrzymuje status OPP – organizacji pożytku publicznego. Od tej pory można przekazywać swój 1 procent na Nowe Pokolenie.

Crazy Kids Worship

2 kwietnia 2014

Zostaje założony dziecięcy zespół wokalno-taneczny Crazy Kids Worship.

TIA

10 listopada 2012

Powstaje grupa młodzieżowa TIATeens In Action.

Realna Nadzieja

14 października 2010

Powstaje program wspierania dzieci Realna Nadzieja. Teraz można wybrać dziecko w potrzebie i regularnie wspierać je finansowo, listami zachęcającymi i modlitwą.

Rejestracja stowarzyszenia

22 grudnia 2008

Nowe Pokolenie zostaje zarejestrowane jako stowarzyszenie rejestrowe w KRS.

Crazy Kids

8 kwietnia 2008

Powstaje Crazy Kids. Edukacyjne spotkania dla dzieci w wieku 7-12 lat.

DramaGo!

13 marca 2006

Powstaje kolejna grupa pantomimy DramaGo! Tym razem zaangażowane są dzieci. Prowadzone są też zajęcia pantomimy w 2 bytomskich domach dziecka.

Happy Kids

1 września 2004

Zostaje uruchomiona domowa świetlica środowiskowa. Na każdym spotkaniu dzieci otrzymują posiłek, prowadzone są zabawy i nauczanie.

Drama TEENS

8 lipca 2002

Z pomocą grupy aktorów z Finlandii, powstaje młodzieżowa grupa pantomimy. Wystawiane są scenki w domach dziecka i na ulicach miast.

Klub Wideo

1 stycznia 1998

Rozpoczęcie domowych Klubów Wideo. Najpierw dla młodzieży i dorosłych, a potem dla dzieci. Okazało się, że domowy Klub Wideo, to bardzo dobry pomysł.

Małe początki

1 stycznia 1995

Wszystko zaczęło się od ławki w parku. Trzy nastolatki poprosiły o 5 zł. Tak zaczęliśmy poznawać ludzi w naszym mieście, ich rodziny, sytuacje życiowe itd.