Dziewczynka podnosi zgrabnie rękę w uwielbieniu Boga na Rynku w Bytomiu

Wspieram Nowe Pokolenie kwotą

Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma Darowizny 50zł

Wspierając Nowe Pokolenie dajesz dzieciom nadzieję i lepszą przyszłość.