1,5% na Nowe Pokolenie

PIT-37 - Jak wypełnić?

Jak wypełnić PIT-37? Rozliczenie przez internet i tradycyjnie. Kto i kiedy go wypełnia oraz do kiedy masz termin na złożenie go do urzędu skarbowego? Przeczytaj nasz przewodnik podatkowy.

PIT-37 komputer

Deklarację PIT-37 można rozliczyć zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny. Nie jesteś pewien, jak wypełnić taką deklarację? Zapraszamy do naszego poradnika.

Możesz również skorzystać z prostego kreatora PITax, jeśli będziesz mieć wątpliwości, czy dobrze wybierasz odpowiedni formularz.

Pobierz program PIT

PIT-37 - Dla kogo?

PIT-37 służy do rozliczenia przychodów z większości umów pracowniczych, w tym umowy o pracę, zlecenie i dzieło. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 12% lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika (czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). W zeznaniu PIT-37 rozliczamy w szczególności przychody:
  • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
  • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
  • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Do kiedy złożyć PIT-37?

Ostateczny termin złożenia PIT-37 w 2024 roku to 30 kwietnia 2024.

Zazwyczaj jest to ostatni dzień kwietnia. W tym roku ten dzień jest dniem pracującym, więc termin na rozliczenie PIT-37 pozostaje bez zmian czyli 30 kwietnia 2024.

Jaki sposób wybrać?

Prostym sposobem jest wypełnienie i złożenie PIT-37 online. PITax podpowie Ci dosłownie wszystko. Nie zapomnisz o dzieciach, ulgach i odliczeniach. Wystarczy tylko przepisać kwoty w odpowiednie rubryki i wszystko się samo wyliczy. Kliknij poniższy przycisk i ciesz się swobodą wypełniania dokumentu.

Ponadto po wypełnieniu formularza przez PITax będziesz mógł od razu wysłać swoje zeznanie do urzędu skarbowego i pobrać UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Jeśli wybierasz formę papierową, to możesz formularz pobrać tutaj. Wydrukuj go, wypełnij i wyślij pocztą do swojego urzędu skarbowego lub zanieś osobiście. Na to także masz czas do 30 kwietnia 2024.

Pobierz program PIT

Jakie ulgi mogę odliczyć w PIT-37 za 2023?

W ramach deklaracji PIT-37 możemy uwzględnić większość ulg podatkowych, o ile spełniamy wymagania poszczególnych odliczeń. W PIT-37 w 2024 roku możemy skorzystać z następujących odliczeń:

  • ulga dla klasy średniej;
  • ulga na zabytki;
  • ulga na internet;
  • ulga na dzieci (ulga prorodzinna);
  • ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+);
  • ulga rehabilitacyjna;
  • ulga na samochód;
  • ulga na leki;
  • darowizny na organizacje pożytku publicznego;
  • darowizny na cele kultu religijnego;
  • darowizna krwiodawców (ulga na krew);
  • darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów;
  • składki na IKZE;
  • darowizna na cele walki z COVID-19;
  • ulga termomodernizacyjna;
  • darowizna komputerów przenośnych;
  • ulga dla młodych.

Przekaż 1,5% podatku na Nowe Pokolenie

Nowe Pokolenie posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Przekazując nam 1,5% podatku, wspierasz to, co dla nas najcenniejsze, dzieci.