1,5% na Nowe Pokolenie

PIT-36 - Dla kogo i do kiedy?

PIT-36 to zaraz po PIT-37 najbardziej popularna deklaracja. PIT-36 jest przeznaczony przede wszystkim dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

PIT-36

PIT-36 - co to jest i kto rozlicza?

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest przede wszystkim dla osób uzyskujących dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej według progów podatkowych 12% i 32%.

Powyższa deklaracja, nie dotyczy osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (tych dotyczy PIT-28) oraz działalności w oparciu o podatek liniowy (PIT-36L).

Druk PIT-36 w 2024 roku złożą również podatnicy, którzy:

   • Prowadzili w minionym roku najem, podnajem, dzierżawę oraz poddzierżawę i uzyskiwali przychód z umów o podobnym charakterze, w progowym systemie opodatkowania.
   • Uzyskiwali przychód za granicami kraju (zarówno osoby jak i przedsiębiorcy).
   • Prowadzili działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych (stawki 12% i 32% podatku).
   • Prowadzili działalność nierejestrowaną z przychodami nieprzekraczającymi połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
   • Korzystali z kredytu podatkowego w roku bezpośrednio następującym po rozpoczęciu działalności gospodarczej (lub dwa lata po rozpoczęciu).
   • Są zobowiązani dokonać doliczenia związane ze stosowaniem kredytu podatkowego.
   • Posiadają źródła przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie miał obowiązku odprowadzania składek (oparte na skali podatkowej).

W przypadku, gdy uzyskujesz dochody zarówno z działalności gospodarczej, jak i na podstawie np. umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło, rozliczasz wszystko na deklaracji PIT-36. Zrób to przez PITax, który poprowadzi Cię przez całe rozliczenie bezproblemowo.

Pobierz program PIT

Przychody z działalności gospodarczej

Deklaracja PIT-36 jest w głównej mierze przeznaczona do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (wg 17 oraz 32-procentowej stawki podatku), a także dochodów z zagranicy (np. z pracy, najmu, działalności gospodarczej), dochodów małoletnich dzieci oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych. Omawiany formularz PIT-36 powinny również wybrać osoby, które uzyskały dochód ze sprzedaży rzeczy (jeśli od dnia jej nabycia do dnia jej sprzedaży nie minęło pół roku), a także nianie, które pracują na podstawie umowy uaktywniającej. Jeśli uzyskaliśmy któryś z powyższych dochodów, to musimy złożyć w urzędzie PIT-36, na którym również wykazujemy inne dochody, np.:
     • z pracy,
     • emerytur,
     • rent,
     • umów o dzieło,
     • umów zlecenia,
     • działalności wykonywanej osobiście,
     • czy z praw autorskich.

Do kiedy złożyć PIT-36?

Ostateczny termin złożenia PIT-36 w 2024 roku to 30 kwietnia 2024.

Zazwyczaj jest to ostatni dzień kwietnia. W tym roku ten dzień jest pracujący, więc termin na rozliczenie PIT-36 pozostaje niezmieniony, czyli 30 kwietnia 2024.

Rozliczenie PIT-36 Online

Rozliczenie PIT-36 online zajmuje dużo mniej czasu niż ręczne obliczanie PIT i osobiste składanie zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Dodatkowo masz pewność, że złożyłeś w urzędzie aktualnie obowiązujące formularze PIT.

PIT-36 Online krok po kroku:

   1. Zbierz dokumenty za 2023 rok oraz kwotę przychodu z poprzedniego rozliczenia.
   2. Wypełnij deklarację w PITax.pl online.
   3. Dodaj wszystkie odliczenia z których chcesz skorzystać. System automatycznie obliczy podatek.
   4. Wyślij PIT-36 przez Internet za pomocą PITax.pl.
   5. Odbierz UPO – Urzędowe poświadczenie odbioru.

Wszystko w kilka minut przed swoim komputerem w domu.

Tutaj wypełnisz deklarację PIT-36 Online za pomocą systemu PITax.pl.

Pobierz program PIT

Przekaż 1,5% podatku na Nowe Pokolenie

Nowe Pokolenie posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Przekazując nam 1,5% podatku, wspierasz to, co dla nas najcenniejsze, dzieci.