1,5% na Nowe Pokolenie

PIT-28 - Jak wypełnić i kiedy zapłacić podatek?

Jak wypełnić PIT-28 online? Rozliczenie przez internet i tradycyjnie. Kto i kiedy go wypełnia oraz do kiedy zapłacić podatek? Przeczytaj nasz przewodnik podatkowy.

mieszkanie

Deklarację PIT-28 można rozliczyć zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny. Nie jesteś pewien, jak wypełnić taką deklarację? Zapraszamy do naszego poradnika.

Możesz również skorzystać z prostego kreatora PITax, jeśli będziesz mieć wątpliwości, czy dobrze wybierasz odpowiedni formularz.

Pobierz program PIT

PIT-28 - Dla kogo?

Formularz PIT-28 jest przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z:

    • jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem;
    • działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem;
    • najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce, jak i za granicą;
    • sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym.

Do końca 2022 r. najem prywatny można było rozliczyć na zasadach ogólnych bądź w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Od 2023 r. wynajmujący nie mają możliwości wyboru, gdyż jedyną właściwą formą opodatkowania dla tego rodzaju przychodów pozostał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czego dotyczy PIT-28?

PIT-28 obowiązuje podatników, którzy rozliczają się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.
Podstawowym elementem odróżniającym ryczałt od rozliczenia na zasadach ogólnych bądź w formie podatku liniowego jest brak możliwości pomniejszania podatku o wartość wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi w tej formie. Cechą charakterystyczną ryczałtu jest bowiem opodatkowanie osiągniętego przychodu.

Z tej uproszczonej formy opodatkowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki jawnej oraz spółki cywilnej oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Do kiedy złożyć PIT-28?

Od roku 2023 r. nowy termin złożenia PIT-28 oraz PIT-28S jest ten sam co w przypadku innych zeznań rocznych PIT – do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – ostatecznym terminem na rozliczenie PIT-28 oraz PIT-28S jest pierwszy dzień roboczy po nim następujący. W tym roku (2024) zeznania roczne PIT-28 będziemy mogli rozliczyć do 30 kwietnia 2024 roku.

Deklaracje przesłane przed 15 lutego będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

Jak i do kiedy zapłacić podatek z PIT-28?

Podatek  wynikający z PIT-28 należy zapłacić do końca kwietnia 2024. Przy czym należy pamiętać, że PIT-28 nie trzeba składać przed zapłaceniem podatku, na złożenie deklaracji PIT-28 mamy czas do 30 kwietnia 2024. My jednak proponujemy przygotować PIT-28 przed opłaceniem podatku, żeby uniknąć błędu w rozliczeniach.

Podatek płacimy korzystając z mikrorachunku podatkowego. Właściwy rachunek dla siebie łatwo wygenerujesz korzystając z generatora mikrorachunku. Możesz go także uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Podatek za grudzień 2023 od teraz płaci się w styczniu 2024 tak, jak za każdy inny miesiąc. Wcześniej ten podatek można było zapłacić w lutym.

Pobierz program PIT

Kiedy i jak dostanę zwrot podatku?

Urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot podatku, licząc od dnia złożenia zeznania PIT-28 elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej. Jednak nie wcześniej niż od 15 lutego 2024. Nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego 2024.

Zwrot podatku otrzymamy albo na wskazany przez nas rachunek bankowy albo pocztą na adres wskazany w PIT.

Przekaż 1,5% podatku na Nowe Pokolenie

Nowe Pokolenie posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Przekazując nam 1,5% podatku, wspierasz to, co dla nas najcenniejsze – dzieci.