1,5% na Nowe Pokolenie

PIT-11 - Kto, kiedy i jak?

Co to jest PIT-11? Do kiedy powinniśmy go otrzymać? Co z nim zrobić? Przeczytaj poniżej, zaraz wszystko stanie się jasne.

PIT-11 2022

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

PIT-11 to jeden z PIT-ów, na podstawie którego trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym.

W PIT-11 ujęte są przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z następujących źródeł przychodów:

  • z pracy;
  • z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
  • należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym;
  • świadczeń z wypłaconych z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • działalności wykonywanej osobiście lub społecznie;
  • z praw autorskich;
  • umów o dzieło;
  • umów zlecenie;
  • czy z należności wynikających z umowy aktywizacyjnej.
PIT-11 dostajemy od podmiotów-płatników, którzy wypłacają nam wynagrodzenie oraz pobierają od nas zaliczki na podatek (np. od pracodawcy).
Pobierz program PIT

Co zrobić z PIT-11 za 2023?

PIT-11 służy nam jako dokument informacyjny. Jest on pomocny przy wypełnianiu PIT-36 lub PIT-37. PIT-11 nie wysyłamy do urzędu skarbowego, a jedynie przepisujemy z niego kwoty do odpowiednich rubryk do PIT-36 lub PIT-37. Należy przy tym pamiętać, aby nie przekroczyć odpowiednich limitów. Z PIT-11 do PIT-36 i PIT-37 przenosimy kwoty: przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów, zaliczek oraz składek. Przy ich przenoszeniu należy trzymać się takich samych rubryk (o tym samym tytule).

Pracodawcy, zleceniodawcy i inni płatnicy PIT muszą przekazać podatnikom i urzędom skarbowym informacje o wysokości osiągniętego przez nich rocznego dochodu i pobranych zaliczkach – do wykazania tych danych służą druki PIT-11. Aktualnym drukiem PIT 11 do rozliczenia za 2023 jest wersja (29).

W formularzu PIT-11, co do zasady, wykazuje się dochody opodatkowane według skali (12 proc. i 32 proc.), od których wypłacający świadczenie był zobowiązany potrącić i odprowadzić zaliczki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

PITy roczne oraz PIT-11 powinniśmy przechowywać przez przynajmniej 5 lat.

Możesz również skorzystać z prostego kreatora PITax, jeśli będziesz mieć wątpliwości, czy dobrze wybierasz odpowiedni formularz.

Pobierz program PIT

Przekaż 1,5% podatku na Nowe Pokolenie

Nowe Pokolenie posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Przekazując nam 1,5% podatku, wspierasz to, co dla nas najcenniejsze, dzieci.