REGULAMIN CZŁONKOWSKI

 

PRAWA

Mam prawo do czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Nowe Pokolenie.

Mam prawo działać dla dobra nowego młodego pokolenia przygotowując je do wejścia w dobre dorosłe życie.

 

OBOWIĄZKI

Będę posłuszny autorytetom stowarzyszenia.

Będę w poświęceniu pracować na rzecz stowarzyszenia.

Będę regularnie opłacał składki członkowskie.

Będę w zaangażowaniu dążył do wypełniania celów stowarzyszenia.

 

Inne prawa i obowiązki członków stowarzyszenia wynikające ze statutu nie zostały ujęte w Regulaminie Członkowskim.