HISTORIA

Wszystko rozpoczęło się w latach 90-tych..Pierwszą jednostką działającą w Stowarzyszeniu był Klub Wideo.

Następnie została otwarta Chrześcijańska Świetlica Środowiskowa Arka Noego, która pierwsze swoje spotkanie miała w dniu 14 lutego 2004. Obecnie świetlica ta nosi nazwę Happy Kids.

Jako następna powstała grupa teatralna „Drama GO!”, która miała szereg występów na ulicach Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Wisły i Złotowa. Grupa ta prowadziła też szkolenia dla dzieci w domach dziecka. Kulminacją tych szkoleń były występy dzieci z domu dziecka na ich odbywających się raz do roku majówkach. „Drama GO!” współpracowała ze szkołą biblijną z Finlandii i ich aktorami.

Klub Wideo w ostatnim czasie przeobraził się w 3 oddzielne kluby: Dziecięcy Klub Wideo, Rodzinny Klub Wideo i Klub Wideo dla Dorosłych.

Najnowszą służbą w Stowarzyszeniu jest Crazy Kids, powstała w marcu 2008 r. Inspiracją do jej uruchomienia było seminarium połączone z praktycznym szkoleniem, prowadzone przez Janine Stellatos, pracownika służby Metro Ministries. Spotkania Crazy Kids odbywają się w okresie letnim na ulicach miasta, a w zimowym w pomieszczeniu zamkniętym.

Szybki rozwój służby Crazy Kids i jej pozytywny wpływ na dzieci i ich rodziny jest wyraźnie zauważalny.

Stowarzyszenie współpracuje także z domami dziecka.