ZGŁOSZENIE DO PRACY WOLONTARYJNEJ

IMIĘ I NAZWISKO: PŁEĆ:
kobieta
mężczyzna

WIEK (LAT):
12-13 14-17 18-23 24-30 31 i więcej

E-MAIL:

TELEFON DOMOWY:

TELEFON KOMÓRKOWY:

ADRES ZAMIESZKANIA:

Mam doświadczenie w pracy wolontaryjnej

Chciałbym zaangażować się w pomoc w:
Crazy Kids (praca z dziećmi 7-12 lat)
TIA (praca z młodzieżą 13-17 lat)
Kluby Wideo
Crazy Kids Worship

Twoja motywacja do pracy w Nowym Pokoleniu, tutaj możesz napisać co chciałbyś robić: