Drama GO!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IMIĘ I NAZWISKO: PŁEĆ:
kobieta
mężczyzna

WIEK (LAT):
0-7 8-10 11-13 14-17 18-23 24-30 31-40 41+

TWÓJ ADRES E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

ULICA I NUMER: KOD POCZTOWY: MIEJSCOWOŚĆ:

Jeszcze nie jestem pewien, czy chcę przyjść na próbę
Chcę przyjść na próbę Dramy GO! i spróbować, potem zobaczymy
Na pewno chcę być w Dramie GO!


Masz pytania? Coś niejasne?