ZGŁOSZENIE DO PRACY

w Crazy Kids

Witaj serdecznie!

Crazy Kids, to służba wśród dzieci, której celami są między innymi przyprowadzenie dzieci do ich Stwórcy i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, uczenie ich chodzić Jego drogami i pokazanie im jak "żyć inaczej".

Obecnie poszukujemy nowych pracowników (wolontariuszy), którzy chcą poświęcić trochę swojego czasu dzieciom.

Przede wszystkim poszukujemy ludzi do:
- robienia zdjęć;
- nauczania Słowa Bożego;
- prowadzenia uwielbienia;
- śpiewania;
- nagłośnienia;
- robienia stronki internetowej;
- grania na scenie.

IMIĘ I NAZWISKO: PŁEĆ:
kobieta
mężczyzna

WIEK (LAT):
10-11 12-13 14-17 18-23 24-30 31 i więcej

E-MAIL:

TELEFON DOMOWY:

TELEFON KOMÓRKOWY:

ADRES ZAMIESZKANIA:

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi.

Twoja motywacja do pracy w Crazy Kids: