CEL

Przygotować to pokolenie tak, aby nowe pokolenie miało za kim podążać.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Nowe Pokolenie to grupa odważnych, oddanych Bogu ludzi, gotowych do poświęceń,
którzy swoje życie chcą przeżyć dla innych, a przede wszytkim dla młodego,
NOWEGO POKOLENIA.
Chcemy pokazać im jak żyć inaczej i jak uczyć następne pokolenie, aby było zdrowe, radosne i żyło pełnią życia.
Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu.

(Psalm 22:31)

Cele Nowego Pokolenia:
1. Przygotować młode pokolenie tak, aby wkroczyło w dorosłe życie z nadzieją i pełnym przygotowaniem do "normalnego życia".
2. Wyposażyć młode pokolenie tak, aby mogło prowadzić następne jako wzór godny naśladowania.
3. Nauczyć młode pokolenie tak, aby samo uczyło innych.

Planujemy także:
1. Stworzyć miejsca publiczne dla dzieci, młodzieży i całych rodzin takie jak świetlice środowiskowe, kluby wideo i inne.
2. Stworzyć różnego rodzaju grupy artystyczne, które poprzez muzykę i sztukę będą kreowały w ludziach to, co nazywamy pięknem i dobrem.